Kwaliteitsstatuut Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders werkzaam binnen de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het statuut stelt u als client in staat een weloverwogen keuze te maken voor deze praktijk en te participeren in de besluitvorming rond uw behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor werkafspraken binnen de praktijk en het professionele netwerk waarin de psycholoog opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt tevens zorgverzekeraars, financiers en toetsende- en toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die Psychologiepraktijk Huijs levert.

Download Kwaliteitsstatuut